Připravované odborné akce v roce 2022

events by medim

Připravované odborné akce v roce 2022

Vzdělávací program AKADEMIE APTI bude i v roce 2022 pokračovat řadou dalších akcí. Vzhledem k aktuální nejasné situaci jsou termíny i místa konání pouze orientační, které budeme upřesňovat v průběhu ledna 2022. Na základě zkušeností bude každá z akcí pro účastníky přístupná jak prezenčně, tak i on-line prostřednictvím live streamu.

Katalog připravovaných akcí si můžete stáhnout zde

Přípravný kurz pro revizní techniky vyhrazených tlakových nádob stabilních
ke zkouškám u TIČR

Pravidelný půlroční doškolovací a přípravné kurz pro revizní techniky, montážní pracovníky, osoby odpovědné, obsluhu a další odborníky v oblasti plynových VTZ.
Termín: 22.-23. února 2022
Místo: Praha


Přípravný kurz pro montážní pracovníky a revizní techniky vyhrazených plynových zařízení
ke zkouškám u TIČR

Pravidelný půlroční doškolovací a přípravné kurz pro revizní techniky, montážní pracovníky, osoby odpovědné, obsluhu a další odborníky v oblasti tlakových VTZ.
Termín: 1.-2. března 2022
Místo: Praha


MACHINERY 2022

Aktuální legislativní požadavky na bezpečnost provozu strojních zařízení.
Kurz je určen pro konstruktéry a projektanty strojních zařízení a technologických celků, projektové managery, osoby odpovědné za provoz, údržbu, BOZP a management kvality, montážní a výrobní firmy, revizní techniky, osoby zodpovědné za nákup a dovoz strojních zařízení.
Termín: březen/duben
Místo: Praha


PED 2022

Pokračování úspěšné a velmi kladně hodnocené odborné vzdělávací akce která se zabývá evropskou legislativou pro tlaková zařízení, tedy Směrnicí 2014/68/EU.
Specializovaný kurz AKADEMIE APTI pro výrobce a prodejce tlakových nádob a zařízení, manažery kvality, auditory, inspektory, specialisty NOBO a další odborníky řady průmyslových odvětví.
Termín: březen/duben
Místo: Praha/Jičín


POTRUBÍ 2022

Specializovaná odborná konference zaměřená na problematiku projektování, výstavby inspekcí a údržby průmyslových potrubí.
Termín: 5.-6. dubna 2022
Místo: Hradec Králové

Hlavní programová témata

Armatury
Čerpadla
Inspekce
Legislativa
Materiály  


VTZ 2022

Odborná vzdělávací akce zaměřená na aktuální změnu legislativy pro vyhrazená technická zařízení, která přichází s nabytím účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. Pro obor se v současnosti připravují zcela nové prováděcí předpisy, které nahradí letité vyhlášky ze sedmdesátých let.
Termín: 20.-21. dubna 2022
Místo: Kutná Hora

Hlavní programová témata

Budoucnost VTZ z hlediska přechodu na bezemisní ekonomiku EU
Zákon č. 250/2021 Sb. – změna legislativy po 40ti letech
Nařízeni vlády o vyhrazených tlakových zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních
Rizika spojená s provozem VTZ
Nové povinnosti provozovatele VTZ
Nové povinnosti revizních techniků


VÝPOČTY POTRUBÍ

Specializovaný kurz pro projektanty, konstruktéry, odpovědné osoby dodavatelů technologických celků, specialisty NOBO a další.
Termín: 10. – 11. května 2022
Místo: Kutná Hora


KOMPRESORY 2022

Specializovaná vzdělávací akce zaměřená na distribuci a stlačování plynů.
Termín: květen/červen
Místo: Praha/Jihlava


PLYN 2022

Odborná konference pro odborníky v plynárenství. Nové trendy, technologie a způsoby využití plynu.
Termín: říjen/listopad
Místo: Praha/Hradec Králové


TLAK 2022

22. odborné fórum tlakových zařízení v energetice, průmyslu a teplárenství. Nové výzvy v oboru tlakových zařízení
Termín: říjen/listopad
Praha/Hradec Králové


H2 2022

Den vodíkových technologií. Odstraňování překážek ve výrobě, transportu, skladování a využívání vodíku
Termín: listopad/prosinec
Místo: Praha/Brno


CHLAZENÍ 2022

Bezpečný provoz chladících zařízení. Nová chladiva, technologie a legislativní požadavky na chladící zařízení.
Termín: listopad/prosinec
Místo: Praha/Brno


Vodárenská legislativa

Specializovaná odborná konference zaměřená na problematiku projektování, výstavby inspekcí a
údržby průmyslových potrubí.
Termín: duben
Místo: Praha/Hradec Králové


BOZP 2022

Odborná konference k otázkám bezpečnosti práce
Termín: listopad
Místo: Telč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *